KRASNODAR WFC

Coaches

22914779451.jpg

Gamal' Babaev

Senior coach
12358867831.jpg

Yevgeny Ptashnikov

Coach
27429416921.jpg

Sergey Nikitenko

Coach
shamrin2.jpg

Yevgeny Shamrin

Goalkeeper coach
7089701711.jpg

Dzhamilya Babaeva

Fitness coach

Генеральный партнёр

2-22.png